Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330

im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie - czytaj dalej....

 

  

PROGRAM REALIAZACJI WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

w roku szkolnym 2018/2019

 

 

1. Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego

 

Lp.

Tematyka działań

Liczba oddziałów

których dotyczą

zadania

Metody i formy

realizacji

Termin

Osoba

odpowiedzialna

1.

Spotkanie z zespołem ds. realizacji

doradztwa zawodowego, analiza założeń programu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2018/2019

Zespół do spraw doradztwa zawodowego

dyskusja, analiza

potrzeb

wrzesień-październik

Doradca zawodowy

2.

Aktualizacja gazetki dotyczącej

doradztwa edukacyjnego i zawodowego

------------

gazetka ścienna

cały rok szkolny

Doradca zawodowy

3.

Diagnozowanie mocnych stron, uzdolnień i potrzeb uczniów

klasy I-VIII

obserwacja, ankiety

cały rok szkolny

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów, nauczyciele świetlicy, pedagog i psycholog szkolny

4.

Diagnoza potrzeb doradczych

uczniów

klasy VIII klasy VII

sondaż (ankieta)

wrzesień

Doradca zawodowy

5.

Diagnoza planów i aspiracji

edukacyjnych i zawodowych,

klasy VIII

sondaż (ankieta)

wrzesień

Doradca zawodowy

6.

Międzynarodowy Dzień Kropki

klasy I-VIII

zajęcia warsztatowe gazetka

17 wrzesień

Doradca zawodowy, wychowawcy klas, nauczyciele świetlicy

7.

Analiza danych uzyskanych z

diagnozy

klasy VIII klasy VII

prezentacja i omówienie

uzyskanych informacji;

spotkanie z wychowawcami  klas, pedagogiem

październik

Doradca zawodowy

8.

Organizowanie konkursów i festiwali umożliwiających prezentację mocnych stron i umiejętności

klasy I-VIII

prace, działania uczniów

zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów, nauczyciele świetlicy, specjaliści

9.

Przygotowanie reprezentantów do konkursów zewnętrznych

klasy I-VIII

według potrzeb

zgodnie z harmonogramem konkursów

Nauczyciele przedmiotów, nauczyciele świetlicy

10.

Organizowanie wystaw prac konkursowych uczniów

klasy I-VIII

prace uczniów

cały rok szkolny

Nauczyciele przedmiotów, nauczyciele świetlicy

11.

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów

klasy I-VIII

zajęcia, warsztaty, koła itp.

zgodnie z planem zajęć

Nauczyciele przedmiotów, nauczyciele świetlicy, specjaliści

12.

Prowadzenie Samorządu Szkolnego, Szkolnego Koła Wolontariatu, zachęcanie uczniów do aktywności

klasy I-VIII

według potrzeb

cały rok szkolny

Wyznaczeni nauczyciele

13.

Poznawanie zawodów podczas wyjść i wycieczek klasowych (np. do zakładów pracy)

klasy I-VIII

wycieczki, warsztaty

cały rok szkolny

Wychowawcy klas

14.

Zajęcia z uczniami na temat technik uczenia się, autoprezentacji i radzenia sobie ze stresem, rozwijające umiejętności emocjonalnospołeczne

klasy I-VIII

lekcje, zajęcia, warsztaty

według potrzeb

Wychowawcy klas, nauczyciele świetlicy, pedagog i psycholog szkolny

15.

Zapraszanie osób na spotkania z przedstawicielami różnych zawodów

klasy I-VIII

zajęcia, prezentacje, rozmowy

cały rok szkolny

Doradca zawodowy, zespół, wychowawcy klas, nauczyciele świetlicy

16.

Międzynarodowy tydzień kariery

klasy I-VIII

zajęcia warsztatowe, plastyczne, gazetka

15-21 październik

Doradca zawodowy, wychowawcy klas, nauczyciele świetlicy

17.

Konferencja Ursynowskiego Centrum Doradztwa Zawodowego „Rodzic doradcą swojego dziecka w projektowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej”

Klasy VII-VIII,

Rodzice uczniów klas VII-VIII,

 

udział w wydarzeniu, warsztaty dla uczniów

16.10.2018

Doradca zawodowy,

18.

Realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VIII

Klasy VIII SP

zaplanowane zajęcia obowiązkowe

Październik-grudzień

Doradca zawodowy

19.

Targi Edukacyjne: prezentacja liceów i techników

Klasy VIII

 

udział w wydarzeniu

22-24.02.2018

Doradca zawodowy, Wychowawcy klas

20.

Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII

Klasy VII SP

zajęcia

obowiązkowe

luty-kwiecień

Doradca zawodowy

21.

Koordynowanie działań związanych z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych

Klasy VIII

 

lekcje

wychowawcze,

indywidualne

konsultacje

semestr II

Doradca zawodowy, Wychowawcy klas

22.

Prowadzenie lekcji przedmiotowych z elementami zawodoznawczymi

klasy I-VIII

lekcje, zajęcia, warsztaty

zgodnie z podstawą programową

Nauczyciele przedmiotów

23.

Prowadzenie godzin wychowawczych w ramach orientacji zawodowej

klasy I-VIII

zajęcia, warsztaty

według harmonogramu

Wychowawcy

24.

Prowadzenie warsztatów w klasach w ramach Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej

klasy I-VIII

zajęcia, warsztaty

według harmonogramu

Psycholodzy szkolni

25.

Prowadzenie zajęć przez firmy zewnętrzne

klasy I-VIII

zajęcia, warsztaty

cały rok szkolny

Doradca zawodowy, wychowawcy klas

26.

Kierowanie uczniów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na konsultacje z doradcą zawodowym

klasy VIII

klasy VII

zajęcia indywidualne i grupowe

według potrzeb

Doradca zawodowy, wychowawcy klas, pedagog, psycholog szkolny

27.

Spotkanie informacyjno-doradcze dla rodziców podczas zebrania. Psychoedukacja rodziców - porady i konsultacje, udostępnianie informacji zawodoznawczych na zebraniach dla rodziców.

Rodzice uczniów VII-VIII klasy

 

spotkanie informacyjno-doradcze

zebranie I- II semestr

Doradca zawodowy, wychowawcy klas psycholog szkolny

28.

Współpraca nauczycieli, wychowawców i specjalistów szkolnych, wymiana doświadczeń – podczas zebrań Rady Pedagogicznej, spotkań zespołów szkolnych, doskonalenie zawodowe w zakresie doradztwa zawodowego

klasy I-VIII

wymiana doświadczeń,

dyskusja, analiza

potrzeb,

według potrzeb

Doradca zawodowy

29.

Ewaluacja końcowa

klasy VIII klasy VII

sondaż

pod koniec II semestru

Doradca zawodowy

 

 

2. Podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji zadań:

 

 

 • Ursynowskie Centrum Doradztwa Zawodowego działające przy Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej Nr 19
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie
 • Ochotnicze Hufce Pracy
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji

 

Opracowanie: Edyta Świerczewska, doradca zawodowy

  

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 81196 osób.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Dokumenty – RODO”,
 2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
 3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
 6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
 10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w górnej części strony.

CIASTECZKA (cookies)

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.