Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

Zapraszamy do konkursów

  

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Olimpiadzie Matematycznej.

 

www.omj.edu.pl

 

Warunkiem uczestnictwa w teście 1. etapu w dniu 26.09.2019 r. jest zgoda rodziców (formularz dostępny u nauczycieli matematyki – zwrot najpóźniej 24.09.). Do dnia 11.10.2019 r. prosimy o składanie rozwiązań (zapisanych zgodnie z instrukcją) części korespondencyjnej 1. etapu do szkolnych koordynatorów.

 

 

Grażyna Jabłońska

Marta Migdalska

 

 

 

 

 

  

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

  

KONKURS RĘKODZIELNICZY "WIELKANOCNE JAJO"

 

 

Cele konkursu:

 

- wykonanie jajka wielkanocnego według własnego pomysłu, w dowolnej technice rękodzielniczej,

- rozwijanie wyobraźni oraz zdolności manualnych,

- propagowanie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi,

- popularyzacja rękodzieła wśród dzieci i młodzieży,

- prezentacja rękodzieła wielkanocnego.


 

Warunki uczestnictwa:

 

Do konkursu może przystąpić każdy uczeń, który samodzielnie wykona jajko wielkanocne w dowolnej technice (decoupage, szydełkowanie, quillinq, filc i inne).

Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę.


 

Wiek uczestników:

 

I kategoria wiekowa: klasy I – III

II kategoria wiekowa: klasy IV – VI

III kategoria wiekowa: klasy VII - VIII


 

Technika wykonania: dowolna technika rękodzielnicza – decoupage, quilling, szydełkowanie, filc

i inne.


 

Kryteria oceny pracy: samodzielność wykonania, estetyka, pomysłowość.

 

Do każdej pracy prosimy dołączyć czytelne informacje:

- Imię i nazwisko wykonawcy pracy,

- klasę.


 

Termin składania prac - 08.04.2019 r.

 

Prace należy składać w sali świetlicowej nr 19 (p. Justyna Kubacka, p. Ewa Lisowska).

Komisja konkursowa powołana przez organizatorów wyłoni po trzy prace z każdej kategorii wiekowej

oraz ewentualnie prace wyróżnione.


 

Serdecznie zapraszamy!!!

 

 

 

 

  

 

 REGULAMIN SZKOLNEJ OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- zobacz...

 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

Regulamin szkolnego konkursu  matematycznego „SuDoku”

 

 1. Szanowni Państwo do konkursu SuDoku może przystąpić każdy uczeń  z klasy 4., 5., 6., 7., 8. szkoły podstawowej .

 

 1. Termin szkolnego  konkursu: 20. 12. 2018 roku.

 

 1. Swój udział w konkursie zgłaszamy do 18.12.2018 roku ( Marta Migdalska sala 202).

 

 1. Organizator szkolnego konkursu zobowiązuje się do dnia 12. 01. 2019 roku podać wyniki.

 

 

 1. Każdy uczestnik ma do rozwiązania 4 rodzaje plansz o różnym stopniu trudności ( bardzo łatwy, łatwy, średnio trudny, trudny ).

 

 1. Przy rozwiązywaniu zadań liczy się czas, w związku z tym komisja powinna posiadać minutnik taki jak używa się do pieczenia .

 

 1. Komisja sprawdza tylko te karty, które są rozwiązane do końca .

 

 

 1. Na planszy każdy uczestnik pisze imię i nazwisko, a nauczyciel odbierający plansze od ucznia wpisuje czas oddania.

 

 1. Uczniowie karty z następnym poziomem otrzymują dopiero po upływie czasu pracy z poprzedniego etapu ( tj. jeśli zaczynamy od etapu I to dopiero po upływie 10 minut uczestnik może otrzymać kartę z następnego etapu, uczeń  czeka spokojnie, aż upłynie czas).

 

 1. Następny etap ma prawo pisać każdy uczeń, nawet jeśli nie rozwiąże karty z  poprzedniego etapu .

 

 1. Uczniowie mają prawo zrezygnować z konkursu na własne życzenie po zakończeniu każdego etapu .

 

 1. Wszystkie etapy zostaną przeprowadzone tego samego dnia.

 

 1. Karty pracy  będą  sprawdzone w późniejszym terminie .

 

 1. Wyniki zostaną  przedstawione  uczestnikom .

 

 1. Każdy uczestnik może maksymalnie uzyskać 40 pkt .

 

Sposób punktowania

 

Etap I – maksymalny czas 10 minut

Etap I – poziom bardzo łatwy maksymalna liczba punktów do zdobycia 10  

 

Za rozwiązanie karty w czasie 5 minut uczeń uzyskuje 5 punktów za poprawność i 5 punktów za czas- razem 10 punktów.

 

Za rozwiązanie karty w czasie 6 minut uczeń uzyskuje 5 punktów  za poprawność i 4 punkty za czas -razem 9 punktów.

 

Za rozwiązanie karty w czasie 7 minut uczeń uzyskuje 5 punktów za poprawność i 3 punkty za czas -razem 8 punków.

 

Za rozwiązanie karty w czasie 8 minut uczeń uzyskuje 5 punktów za poprawność i 2 punkty za czas -razem 7 punktów.

 

Za rozwiązanie karty w czasie 9 minut uczeń uzyskuje 5 punktów za poprawność i 1 punkt za czas -razem 6 punktów.

 

Za rozwiązanie karty w czasie 10 minut uczeń uzyskuje 5 punktów za poprawność i 0 punktów za czas- razem 5 punktów.

 

Za złe  rozwiązanie karty  uczeń uzyskuje 0 punktów nie zależnie od czasu.

 

Etap II- maksymalny czas rozwiązania 12 minut

Etap II – poziom  łatwy maksymalna liczba punktów do zdobycia 10

 

Za rozwiązanie karty w czasie 6 minut uczeń uzyskuje 5 punktów za poprawność i 5 punktów za czas -razem 10 punktów.

 

Za rozwiązanie karty w czasie 7 minut uczeń uzyskuje 5 punktów za poprawność i 4 punkty za czas -razem 9 punktów.

 

Za rozwiązanie karty w czasie 8 minut uczeń uzyskuje 5 punktów za poprawność i 3 punkty za czas -razem 8 punktów.

 

Za rozwiązanie karty w czasie 9 minut uczeń uzyskuje 5 punktów za poprawność i 2 punkty za czas -razem 7 punktów.

 

Za rozwiązanie karty w czasie 10 minut uczeń uzyskuje 5 punktów za poprawność i 1 punkt za czas  -razem 6 punktów.

 

Za rozwiązanie karty w czasie 11, 12  minut uczeń uzyskuje 5 punktów za poprawność i 0 punktów za czas -razem 5 punktów.

 

Za złe  rozwiązanie karty  uczeń uzyskuje 0 punktów nie zależnie od czasu.

 

 

 Etap III- maksymalny czas rozwiązania 14 minut

 

 Etap III – poziom  średnio trudny  maksymalna liczba punktów

 do zdobycia 10  

 

Za rozwiązanie karty w czasie 6,7 minut uczeń uzyskuje 5 punktów za poprawność i 5 punktów za czas -razem 10 punktów.

 

Za rozwiązanie karty w czasie 8,9 minut uczeń uzyskuje 5 punktów za poprawność i 4 punkty za czas razem 9 punktów.

 

Za rozwiązanie karty w czasie 10,11 minut uczeń uzyskuje 5 punktów za poprawność i 3 punkty za czas -razem 8 punktów.

 

Za rozwiązanie karty w czasie 12 minut uczeń uzyskuje 5 punktów za poprawność i 2 punkty za czas- razem 7 punktów.

 

Za rozwiązanie karty w czasie 13 minut uczeń uzyskuje 5 punktów za poprawność i 1 punkt za czas -razem 6 punktów.

 

Za rozwiązanie karty w czasie 14  minut uczeń uzyskuje 5 punktów za poprawność i 0 punktów za czas- razem 5 punktów.

 

Za złe  rozwiązanie karty  uczeń uzyskuje 0 punktów nie zależnie od czasu.

 

 Etap IV- maksymalny czas rozwiązania 16 minut

 Etap IV – poziom   trudny  maksymalna liczba punktów do zdobycia 10

 

Za rozwiązanie karty w czasie 8,9 minut uczeń uzyskuje 5 punktów za poprawność i 5 punktów za czas -razem 10 punktów.

 

Za rozwiązanie karty w czasie 10,11 minut uczeń uzyskuje 5 punktów za poprawność i 4 punkty za czas- razem 9 punktów.

 

Za rozwiązanie karty w czasie 12,13 minut uczeń uzyskuje 5 punktów za poprawność i 3 punkty za czas- razem 8 punktów.

 

Za rozwiązanie karty w czasie 14 minut uczeń uzyskuje 5 punktów za poprawność i 2 punkty za czas -razem 7 punktów.

 

Za rozwiązanie karty w czasie 15 minut uczeń uzyskuje 5 punktów za poprawność i 1 punkt za czas -razem 6 punktów.

 

Za rozwiązanie karty w czasie 16  minut uczeń uzyskuje 5 punktów za poprawność i 0 punktów za czas -razem 5 punktów

 

Za złe  rozwiązanie karty  uczeń uzyskuje 0 punktów nie zależnie od czasu.

 

  

 

 Regulamin  Szkolnego Konkursu

 

„KREW DAREM ŻYCIA”

 

I.   Cele konkursu:

ü   Promocja idei honorowego krwiodawstwa;

ü   Jak najszersze spopularyzowanie wśród dzieci i młodzieży zagadnień związanych  z   honorowym krwiodawstwem;

ü    rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań.

II.   Etap – szkolny:

        Grupa wiekowa - klasy IV-VII.

        Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy w danej kategorii.

 

III.   Forma konkursu:

1.      Praca plastyczna- plakat, promujący honorowe krwiodawstwo wykonany techniką dowolną na papierze A3.

2.      Utwór poetycki promujący honorowe oddawanie krwi.

 

Prace należy składać do Szkolnej Komisji Konkursowej indywidualnie. Każda praca na  odwrocie powinna być opisana drukowanym pismem w prawym dolnym rogu (imię, nazwisko, klasa).

      

 V. Termin konkursu:

 Prace należy złożyć do Szkolnej Komisji Konkursowej do dnia 30 listopada 2018r.     do sali 301.

      

 

ZAPRASZAM do udziału w konkursie smiley

                              opiekun Szkolnego Koła

Polskiego Czerwonego Krzyża

 Dorota Otwinowska
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

KONKURS

 

I. Cele konkursu :

 

 • ukazanie uczniom wartości, jakie daje nam kontakt ze zwierzętami
 • uwrażliwienie dzieci na potrzeby naszych mniejszych braci;

 

II.   Etap – szkolny:

 

        Grupa wiekowa - klasy IV-VIII.

        Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy.

 

III.   Forma konkursu:

 

 • Na kartce formatu A3 lub A4 stwórzcie portret Waszego prawdziwego lub wymarzonego zwierzątka domowego.
 • Technika wykonania prac dowolna;

      Prace należy składać do Szkolnej Komisji Konkursowej indywidualnie. Każda praca na  odwrocie powinna być opisana drukowanym pismem w prawym dolnym rogu (imię, nazwisko, klasa).

 

 IV. Termin konkursu:

 

      Prace należy złożyć do Szkolnej Komisji Konkursowej do dnia 29 października 2018 r., do sali 301.

  

 

     ZAPRASZAM do udziału w konkursie smiley

Dorota Otwinowska

 

  

 

 

Drodzy uczniowie!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu Gra polonistyczna! Wykaż się pomysłowością, sprytem oraz uzdolnieniami plastycznymi lub technicznymi! Do piątku, 19 października, przynieś własnoręcznie wykonaną grę planszową, związaną z tajnikami języka polskiego. Może to być gra karciana,  planszowa, strategiczna... Wybór należy do Ciebie!
Konkurs przeznaczony jest dla klas 4-8.
Zachęcamy do udziału!
 

Pozdrawiam,
Ania Chojecka

 

  

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału w konkursie botanicznym, przybliżającym znajomość roślin rosnących w naszym szkolnym Ogródku Botanicznym, zatytułowanym:

Grasz w zielone? - Gram!

Co miesiąc, w pierwszym tygodniu każdego miesiąca ukazywać się będą dwa pytania dotyczące roślin, które rosną w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. Osoby najbardziej zaangażowane nagrodzimy dodatkową, bardzo dobrą oceną z biologii/przyrody w drugim semestrze. Nie zabraknie także pochwał.

 

Oto pytania:


Pytanie 1:
Podaj nazwę polską i łacińską drzewa ukazanego na zdjęciu:
https://photos.app.goo.gl/Y4Sc9Dgi7jP5Qqvv8

Pytanie 2:
Z jakiego drewna wyrabiano w przeszłości łuki?


 

 

Na odpowiedzi czekamy do piątku, do godz.24.00
Powodzenia!
Agnieszka Andrzejewska
Beata Łada

 

 

  

 

 

Szanowni Państwo,


w środę, 21 listopada 2018, odbędzie się ogólnopolski konkurs Alfik Matematyczny. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 2-8. Koszt udziału wynosi 10zł. Zapisy prowadzone są do dnia 26 października, przez nauczycieli matematyki (klasy 4-8) lub wychowawców (klasy 2-3).

Nauczycieli proszę o przekazanie zapisów i wpłat do mnie w dniach 29-30 października (sala 305).
 

Z wyrazami szacunku,
Andrzej Sikora

 

 

  

 

 

Regulamin konkursu anglojęzycznej piosenki świątecznej

„The Best Christmas of them all” (Najlepsze święta z wszystkich)

 

 1. Cele konkursu:

 

 • Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów, 
 • Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę.

 

 1. Regulamin – część oficjalna:

 

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie,
 2. Na potrzeby konkursu zaprojektowane i wykonane zostało okolicznościowe logo,
 3. Konkurs odbywa się po zajęciach lekcyjnych w pierwszym lub drugim tygodniu grudnia,
 4. Siódemka finalistów, którzy wezmą udział w konkursie  wyłoniona zostanie w drodze castingu,
 5. Do uczestników przesyłane są następujące materiały: teksty piosenek, linki do oryginalnych utworów oraz pliki midi karaoke,
 6. Z uwagi na wspomagającą konkurs prezentację multimedialną, imiona i nazwiska uczestników muszą być znane do 15 listopada 2018 roku,
 7. Konkurs odbywa się w konwencji popularnego programu telewizyjnego „Szansa na sukces”,
 8. Z uwagi na konieczność umieszczenia imion i nazwisk wykonawców piosenek w prezentacji multimedialnej, kolejność występów jest wcześniej ustalona przez organizatora konkursu i podawana do wiadomości wszystkim jego uczestnikom na tydzień przed konkursem,
 9. W składzie jury zasiadają nauczyciele języka angielskiego i wychowania muzycznego; konkursowi przewodniczy Dyrektor lub Wicedyrektor placówki,
 10. Ocenie podlega muzykalność oraz akcent i wymowa,
 11. Każdy uczestnik konkursu ma prawo zabrać ze sobą dodatkową siedmioosobową grupę kibiców,
 12. Wszystkich uczestników konkursu, przedstawicieli jury i opiekunów obowiązują czapki św. Mikołaja, które otrzymają od organizatora konkursu. Pozostałe osoby biorące udział w programie (siedmioosobowe grupy kibiców) kupują czapki na własny koszt,
 13. Początek konkursu – godzina 15:30: przywitanie przybyłych gości, zaprezentowanie składu jury, przedstawienie nagród dla laureatów, a także powitanie pozostałych uczestników programu wraz ze zgromadzoną na sali publicznością,
 14. Zaśpiewanie tytułowej piosenki przez wszystkich uczestników oraz zgromadzoną na sali publiczność (kibice),
 15. Początek zmagań konkursowych  - godz. 16:00. Zasady są następujące:

- wybranie numeru z tytułem piosenki

- uruchomienie nagrania video z oryginalnym wykonaniem utworu (ok. 30 sek.)

- występ uczestnika: nagranie z linią melodyczną i tekstem wyświetlanym na ekranie

 1. Po występie czterech solistów, wspólne zaśpiewanie kolejnej piosenki przez wszystkich zgromadzonych na sali,
 2. Występ pozostałej trójki uczestników wg powyższej procedury,
 3. Zakończenie występów – godz. 17:00,
 4. 17:00 do 17:20 – przerwa na poczęstunek; w tym czasie jury ustala werdykt. W przypadku  uzyskania takiej samej ilości punktów przez osoby pretendujące do zdobycia nagród, przewidziana jest dogrywka,
 5. Odczytanie nazwisk laureatów oraz wręczenie dyplomów i nagród, a także upominków dla pozostałych uczestników konkursu,
 6. Wspólne zdjęcia laureatów konkursu,
 7. Zakończenie części oficjalnej około godz. 17:30.

 

 1. Część nieoficjalna:
 1. Wspólne zaśpiewanie kilku najbardziej popularnych polskich kolęd,
 2. Zakończenie spotkania około godziny 18:15.

 

  

 

 

OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES. PLUS- MATEMATYKA. PLUS - czytaj dalej...

 

 

  

 

 

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Mazowieckim Konkursie Plastycznym pt :

 

"W obronie orła. Portrety zagrożonych gatunków zwierząt na 100-lecie niepodległości Polski"


Mamy ogromny skarb narodowy, którego nie doceniamy. Zagłębieni w historię, nie zauważamy czasem tego, z czego również powinniśmy być dumni i co powinniśmy pieczołowicie chronić... naszej przyrody, a szczególnie jej zagrożonych gatunków .
Z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości organizatorzy pragną zwrócić uwagę nie tylko dzieci i młodzieży na zagrożone wyginięciem gatunki zwierząt, żyjące na terenie naszego kraju. Dzielimy z nimi ten obszar, choć nierzadko jesteśmy dla nich złymi sąsiadami: niszczymy ich siedliska, gniazda, rozdeptujemy je, trujemy, strzelamy do nich .
Poczujmy za nie odpowiedzialność. Dostrzeżmy ich piękno.
Celem konkursu jest:
- zwrócenie uwagi na ginące gatunki zwierząt, żyjące w Polsce,
- przybliżenie ich życia
- zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną polskiej przyrody
- budzenie twórczej aktywności plastycznej uczniów i promowanie działań projektowych.
 Przebieg konkursu.
1. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną technika płaską ( malarstwo, rysunek, grafika, kolaż, techniki mieszane, autorskie, inne) portretu ( wizerunku) wybranego przez siebie zwierzęcia zagrożonego wyginięciem w Polsce. Nie przyjmujemy fotografii.
2.Drugą częścią pracy konkursowej jest opisanie na oddzielnej kartce( czytelnie , estetycznie, pismem odręcznym lub na komputerze) portretowanego zwierzęcia, podanie jego łacińskiej nazwy a także opisanie życia i "zwyczajów" danego gatunku, ew. pomysłów na jego ochronę. Treść i forma opisu zależy od autora- może być naukowa , popularyzatorska , poetycka. Treść powinna być stworzona samodzielnie przez autora. W indywidualnych przypadkach w technicznym wykonaniu opisu mogą pomóc opiekunowie.
3. Praca plastyczna nie powinna przekraczać formatu A2, nie powinna być oprawiona ani zrolowana.
4.Prace należy opisać na odwrocie w następujący sposób: imię, nazwisko, wiek autora i przekazać do Pani M. Mizielińskiej lub A. Gawendy (sala 310) do 18.10.2018 roku.
5. Jeden autor przedstawia do konkursu jedną pracę ( portret + opis)
Przy wyborze chronionych gatunków chętnie pomogą nauczyciele przyrody.

 

 

  

 

 

 

Szanowni Uczniowie,

 

mamy przyjemność ogłosić kolejną edycję naszego ulubionego smiley wakacyjnego konkursu fotograficznego:

 

 

„Wakacyjne spotkania z przyrodą zatrzymane w kadrze”

 

 

 

            Warto zachować piękne wspomnienia wakacyjne, które są z nami w postaci pięknych zdjęć w korytarzu szkolnym przez cały wrzesień.  W związku tym, ogłaszamy fotograficzny konkurs przyrodniczy, którego finał odbędzie się w październiku. Należy wykonać zdjęcie w formacie 9 x 15 lub 15 x 21, oprawić w ramkę passe-partout, wykonaną samodzielnie albo zakupioną w sklepie, przygotować opis:

* co przedstawia zdjęcie,

* gdzie zostało zrobione,

* przez kogo zostało zrobione?

 

Na prace czekamy do 14 września, w sali 301. Wiemy, że ponownie nas zaskoczycie swoimi pomysłami.

Powodzenia i do zobaczenia.

 

Konkurs dotyczy klas 4-8.

 

 

Z poważaniem i pozdrowieniami wakacyjnymi,

 zespół przyrodniczy

 

 

 

 

  

 

 

Z ORTOGRAFIĄ NA CO DZIEŃ

 

Serdecznie zapraszam uczniów klas 1-3 do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym "Z ortografią na co dzień". Regulamin na stronie poprawnapolszczyzna.pl.
Proszę o zgłoszenie chętnych uczniów do 29 września - przez Librusa. 
Koszt udziału w konkursie wynosi 9,5 zł. Pieniądze proszę przekazać przez wychowawcę klasy.

- 22 października 2018 r. – 1. etap konkursu /etap szkolny/;
- 30 listopada 2018 r. - wyniki 1. etapu;

Numer sali oraz godzina rozpoczęcia konkursu będą podane w późniejszym terminie.

Z poważaniem,
Kamila Jarska
Szkolny koordynator konkursu

 

 

  

 

Szanowni Państwo,
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy zaprasza chętnych uczniów i uczennice do udziału w konkursie, którego regulamin zamieszczam poniżej.„Pamięć o przeszłości oznacza
zaangażowanie w przyszłość”

Jan Paweł II

 REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY ODZNAKI 
„STRAŻNIK PAMIĘCI CMENTARZA POWSTAŃCÓW WARSZAWY”


 

 


I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.
2. Konkurs obejmuje opracowanie projektu graficznego odznaki „Strażnik Pamięci Cmentarza Powstańców Warszawy”. 
3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych znajdujących się na terenie Warszawy.

II. PRZEDMIOT KONKURSU

1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie projektu graficznego odznaki „Strażnik Pamięci Cmentarza Powstańców Warszawy”, przyznawanej uczniom za dokumentowanie i kultywowanie pamięci o ludziach i wydarzeniach związanych z Cmentarzem Powstańców Warszawy.
2. Projekt odznaki musi wpisywać się w kwadrat o wymiarach 5cm x 5cm i powinien zawierać:
- nazwę odznaki/nazwę skróconą odznaki;
- logo TPW,
- element graficzny w postaci pomnika znajdującego się na kopcu na Cmentarzu 
Powstańców Warszawy

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy:
- zapoznali się z regulaminem i akceptują jego warunki,
- złożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw majątkowych do projektu graficznego odznaki (Załącznik nr 1),
- złożą pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (Załącznik nr 2).
W przypadku uczniów niepełnoletnich oświadczenie i zgodę podpisują rodzice/prawni opiekunowie ucznia (Załącznik nr 3).
2. Projekt graficzny odznaki należy złożyć w następujących formatach: kolorowy wydruk w formacie A4 oraz na nośniku elektronicznym, w formacie PDF. Pliki muszą dopuszczać możliwość zmiany skali i proporcji obrazu, bez utraty jakości.
3. Prace konkursowe wraz z danymi uczestnika należy składać do dnia 11 pażdziernika w siedzibie TPW – Plac Zamkowy 10, od poniedziałku do czwartku w godz. 14.00 – 17.00.
4. Prace konkursowe niespełniające wymagań Regulaminu lub nadesłane po terminie nie będą podlegały ocenie Komisji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Oceny prac będzie dokonywała Kapituła powołana przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.
2. Decyzja Kapituły o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej TPW oraz na Facebook-u.
4. Po ogłoszeniu wyników konkursu, prace, których autorzy nie zostali nagrodzeni, będą do odbioru w siedzibie TPW. Prace konkursowe nie będą uczestnikom odsyłane.
5. Prace nieodebrane do dnia 31 pażdziernika zostaną zniszczone.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o kontakt poprzez e-dziennik Librus, wówczas będę przesyłała stosowne załączniki.
Z poważaniem - Grażyna Wójcicka (szkolny koordynator Varsavianistycznej Szkoły)

 

 

  

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 81196 osób.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Dokumenty – RODO”,
 2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
 3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
 6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
 10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w górnej części strony.

CIASTECZKA (cookies)

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.